Technisch Management

Voor LRBW Facility Management is Techniek en Technisch Management, standaard, een inhoudelijke kennis voorwaarde.

Een voorwaarde om ons werk goed te kunnen én te moeten doen. Een vereiste!

LRBW Facility Management

Landelijk actief met het ondersteunen en professionaliseren van afdelingen en bedrijfsvoeringen

Wij vertalen uw wensen in concrete acties en oplossingen

Met die vakinhoudelijke technische kennis, ervaring en opleiding, onderscheiden wij ons ruimschoots van anderen!

Want of het nu gaat over:

 

  • Facility Management

  • Inkoop en aanbesteding

  • Vastgoed, renovatie, (her)huisvesting, (her-)inrichting en verhuizingen(en)

  • Productie en proces ontmanteling(en), uitbreiding en vernieuwing

  • Kwaliteit- en veiligheidszorg

  • Inventarisatie- en beoordelingstrajecten (scanning)

  • Opzetten of professionaliseren van organisaties en afdelingen

  • Leiding aan technische afdelingen, of het terugschalen ervan

  • Projectleiding

  • Advies

Techniek loopt als een belangrijke rode draad door de volledige breedte binnen ons zeer divers vakgebied.

- Werktuigbouwkunde en werktuigkundige installaties

- Bouwtechniek en bouwtechnische aspecten

- Elektrotechniek

- Installatietechniek

- ICT, data en telecommunicatie

Allen belangrijk bepalende technische factoren en invloeden op het maken van (financiële) beslissingen en omstandigheden.

Beslissingen die, naar onze mening, alleen kunnen worden genomen met kennis en volledig (in-)zicht op de gehele situatie.

Hiervoor worden wij direct door onze opdrachtgevers benaderd of, door onze kennis en ervaring, door “intermediairs" ingezet.

Wij scheiden zin van onzin door onze inhoudelijke kennis én ervaring. Vanuit specialisme!