(Re-)organisatie / Fusie

Naast het feit dat de impact van een reorganisatie of fusie, op werknemers erg groot is en vaak de nodige weerstand oproept, heeft het vaak ook grote invloed op de gehele interne organisatie en bedrijfsvoering.

LRBW Facility Management begeleidt organisaties bij een (voorgenomen) reorganisatie, fusie, of verandertraject.

Met name op het gebied van:

 

 • Inventarisatie en beoordelingstrajecten

 • Facility Management en Faciltaire diensten

 • Inkoop en Inkoop Management

 • Klant- en Service Management

 • Kwaliteit Management en Veiligheidszorg

 • Technische diensten (en het “terugschalen” ervan)

 • Vastgoed en Huisvesting

Door onze brede inhoudelijke expertise en praktische ervaring, hebben wij zicht en inzicht in de diverse aspecten van een fusie- en reorganisatie traject en kunnen hierdoor gericht en nauwgezet anticiperen.

Wij scheiden zin van onzin, inventariseren, vergelijken en beoordelen interne organisaties en bedrijfsvoeringen.

 

Dit doen wij o.a. op:

 

 • afdeling en functies,

 • taak- rol en verantwoordelijkheden,

 • processen en procedures,

 • efficiëntie, effectiviteit, functionaliteit,

 • kennis, ervaring en opleidingen,

 • kosten- en uitgaven patronen,

 • vastgoed en (her-)huisvesting (bezetting en benutting).

LRBW Facility Management is in staat om helder, concreet en onderbouwd een verander- of reorganisatieplan op te stellen, te begeleiden, of uit te voeren. En bekend om te gaan met de weerstand die een reorganisatie kan meebrengen.

Wij sturen op resultaat, met vakinhoudelijke expertise, doelgericht en in nauw overleg met de opdrachtgever.

LRBW Facility Management is landelijk actief met het ondersteunen van (interne) organisaties en bedrijfsvoeringen.

LRBW Facility Management

Landelijk actief met het ondersteunen en professionaliseren van afdelingen en bedrijfsvoeringen

Wij vertalen uw wensen in concrete acties en oplossingen