LRBW Facility Management

Landelijk actief met het ondersteunen en professionaliseren van afdelingen en bedrijfsvoeringen

Wij vertalen uw wensen in concrete acties en oplossingen

Project Management

Hiervoor worden wij direct door opdrachtgevers benaderd of, door onze ervaring, door "intermediairs” ingezet.

U wilt binnenkort een project gaan uitvoeren, heeft een vraag, of heeft bij een lopend project extra ondersteuning nodig?

LRBW Project Management hééft oog voor de taken die er liggen, als voor de mensen die deze moeten uitvoeren.

Onze kracht:

Alle werkzaamheden en processen efficiënt, organisatorisch, financieel en technisch te overzien, te beheersen én te managen!

Want de manier waarop en hoe, bepaalt het succes van het project én het gezicht van uw organisatie

Wij verrichten Projectmanagement bij:

 

  • Vastgoed, Huisvesting, Verbouw en Renovatie

  • Techniek enTechnisch Management

  • Kwaliteit Zorg en Veiligheid Management

  • (locatie)verhuizingen van kantoren, machine, productie en proces omgevingen

  • Inventarisatie- en beoordelingstrajecten (kosten, efficiëntie en functionaliteit)

  • Park Management

  • Facility TD en Production Engineering

Dat kunnen wij alleen doen omdat we enerzijds zelf een brede vakinhoudelijke expertise in huis hebben, en anderzijds omdat onze werkwijze gericht is op echte kennis, ervaring en uitgevoerde projecten binnen interne organisatie en bedrijfsvoering.

Wij sturen op resultaat, leiden projecten met vakinhoudelijke expertise, doelgericht en in nauw overleg met opdrachtgever.

 

Met No Nonsens en Hands-On mentaliteit, analytisch vermogen, het zien van oplossingen en realistische oplossingsgerichte communicatieve werkwijze