Park Management

Uitstraling, onderlinge communicatie en samenwerking op een bedrijventerrein is van groot belang!

Maar het in praktijk brengen van deze samenwerking is echter niet vanzelfsprekend!

Want:

 

-Hoe wordt het overleg tussen de verschillende partijen geregeld?

-Wie voert welke taken uit binnen het beheersorgaan?

-Wie voert de genomen beslissingen uit?

-Wie luistert serieus naar de wensen, of treed op bij eventuele klachten van of naar de ondernemers?

-Wie beoordeelt en neemt actie!

Wat wij doen:

 

 • Coördinatie en sturing aan ontwikkeling en inrichting.

 • Coördinatie en het centraal maken van afspraken.

 • Coördinatie van een gezamenlijke benutting tot gelijksoortige (facilitaire) diensten, middelen en services.

 • Coördinatie en sturing aan centraal inkoop orgaan.

 • Projectmanagement t.a.v. facilitair, vastgoed, (her-)huisvesting en herinrichting.

 • Centrale helpdesk en “vraagbaak”voor bedrijven of terrein

Uw voordelen:

 

 • Positieve uitstraling (van bedrijven en terrein) en daardoor een extra meerwaarde.

 • Kostenverlagende werking door gemeenschappelijk contract mogelijkheden

 • Betere verstandhouding en verbetering tot onderling overleg met collega-bedrijven en belanghebbenden.

 • Uitbouw van diensten die een kleiner bedrijf niet alleen kan organiseren.

 • Uitgebreide marktkennis van het zeer divers en breed vakgebied Facility Management.

 • Zeer uitgebreid netwerk van professionele en gekwalificeerde toeleveranciers.

Parkmanagement is een instrument van LRBW Facility Management om de kwaliteit, door kennis en ervaring, bij bedrijventerreinen op peil te brengen en te houden!

LRBW Facility Management

Landelijk actief met het ondersteunen en professionaliseren van afdelingen en bedrijfsvoeringen

Wij vertalen uw wensen in concrete acties en oplossingen