Organisatie Scan

LRBW Facility Management houdt zich bezig met inventarisatie- en beoordelingstrajecten van organisaties en afdelingen.

 

Een ondersteuning die wij als inhoudelijk managementorganisatie bieden aan de toenemende vraag en behoefte vanuit onze opdrachtgevers en contacten.

Want alleen door de wérkelijke situatie in kaart te hebben, kan een organisatie beter, verantwoordelijker en effectiever bepalen waar eventuele veranderingen kan, wil, of moet worden doorgevoerd om te optimaliseren

Wij geven de wérkelijke status van een organisatie.  Wij bieden duidelijkheid (op onduidelijkheden)!

Wij zijn gericht op het inventariseren en beoordelen van  interne organisaties en afdelingen.

 

Uw situatie?

      - efficiënte bedrijfsvoering?

      - goede communicatie?

      - goede omstandigheden?

      - veiligheid en kwaliteit?

      - beheersing van kosten en uitgaven?

Onze inventarisatie:

 

 • Organisatie (en beleid)

 • Taak- rol en verantwoordelijkheden

 • Processen, procedures en protocollen

 • Kosten en uitgave patronen

 • Informatie- en communicatie trajecten

 • Efficiëntie, effectiviteit en functionaliteit

 • Techniek en technisch management

 • Wij inventariseren en analyseren omstandigheden, situaties, processen, procedures en protocollen.

 • Wij dringen door tot de kern en bieden zicht en inzicht op uw werkelijke situatie binnen organisatie of afdeling.

 • Wij laten uw organisatie of afdeling haarscherp zien op welke manier processen en werkzaamheden efficiënter kunnen.

Uw grote voordeel:

 • Wérkelijk zicht en inzicht op uw organisatie of afdeling!

 • Wérkelijk weten wat en hoe werkzaamheden plaatsvinden en zaken worden uitgevoerd!

Resultaten en bevindingen worden door ons vastgelegd, biedt u concrete voorstellen, of geeft alternatieven aan.

Onze aandachtsgebieden:

 

Facility Management

Inkoop (en beleid)

Klant- en service Management

Kwaliteit Management en Veiligheidszorg

Technisch Management

Vastgoed en Huisvesting (benutting/bezetting)

Project Management

LRBW Facility Management

Landelijk actief met het ondersteunen en professionaliseren van afdelingen en bedrijfsvoeringen

Wij vertalen uw wensen in concrete acties en oplossingen