LRBW Facility Management

Landelijk actief met het ondersteunen en professionaliseren van afdelingen en bedrijfsvoeringen

Wij vertalen uw wensen in concrete acties en oplossingen

Inkoop en Inkoop Management

Een helder en gestructureerd inkoop- en inkoopbeleid (proces) is de basis voor een transparante en verantwoorde inkoop.

Als kapstok voor beslissingen, duidelijkheid binnen afdelingen, controle, beheersbaarheid en kostenvermindering!

Hiervoor wordt LRBW Facility Management direct door organisaties benaderd of, door onze brede vakinhoudelijke kennis en praktische ervaring binnen inkoop en inkoopmanagement, door "intermediairs” ingezet.

Wij zijn landelijk actief voor het (tijdelijk) ondersteunen, initiëren, het opzetten of het professionaliseren van inkoop en inkoop afdelingen én het uitvoeren van inkoop inventarisatie- en beoordelingstrajecten

Onze resultaten:

 

  • Zicht en inzicht op uw (afdeling) inkoop

  • Besparing op uw inkoop uitgaven

  • Commerciële verantwoordelijkheid

  • Duidelijke doelstellingen en verwachting

  • Proactieve cultuur

  • Verbeterde inkoopkwaliteit

  • Verbeterde communicatie en (onderlinge) samenwerking

  • Verbeterde reputatie van uw inkooporganisatie

Dat kunnen wij alleen doordat LRBW Facility Management enerzijds zelf de brede vakinhoudelijke inkoop expertise in huis heeft, anderzijds omdat onze werkwijze gericht is op een uitgebreide kennis en ervaring van interne organisatie en bedrijfsvoering.

Maar uit de praktijk blijkt dat handelingen en kosten vaak zijn versnipperd, niet of nauwelijks bekend of zijn gespecificeerd en in hun totale omvang nauwelijks zichtbaar, controleerbaar en beheersbaar.

 

Nog steeds zijn hier grote voordelen te behalen!