Facility Management

Facility Management omvat meer dan alleen maar het aansturen van bewaking, schoonmaak en catering…..

Facility Management is een vak.., is een roeping.., is belangstelling.., is kennis.., is ervaring.., is weten!

 

Facility Management móet uw gehele organisatie verder brengen!

Naar een professioneel klant en servicegerichte (totaal) omgeving voor mens en organsatie!

Efficiënt, transparant, veilig, werkbaar en vooral ook naar een controleer- en beheersbare totaal omgeving.

Hiervoor worden wij direct door onze opdrachtgevers benaderd of, door onze kennis en ervaring, door “intermediairs" ingezet.

Onze expertise

 

  • Facility en Operationeel Management

  • Inkoop- en Inkoop Management

  • Vastgoed en Huisvesting

  • Techniek- en Technisch Management

  • Kwaliteit- en Veiligheid zorg

  • (Re-) organisatie / Fusie

  • Organisatie Scan

  • Projectmanagement

  • Interim Management

LRBW Facility Management

Landelijk actief met het ondersteunen en professionaliseren van afdelingen en bedrijfsvoeringen

Wij vertalen uw wensen in concrete acties en oplossingen

Onze “belangrijkste pijlers”: Organisatie én Inkoop énTechniek én Projectmanagement.

Een kennisvoorwaarde om écht die toegevoegde waarde voor uw organisatie te kunnen betekenen!

Vakinhoudelijkheid, kennis én ervaring om écht efficiënt, effectief en doelmatig te kunnen oordelen en beoordelen, duidelijk te communiceren, te begeleiden, of het verantwoord en onderbouwd beslissingen kunnen nemen of projecten uit te voeren.

LRBW Facility Management

 

Een "door de wol geverfd" management organisatie op het gebied van organisatie én inkoop én techniek én Projectmanagement

"Gepokt en gemazeld", een persoonlijke brede vakinhoudelijke achtergrond en jarenlange kennis en ervaring tot ons vakgebied.

Wij scheiden zin van onzin door onze inhoudelijke kennis én ervaring. Vanuit specialisme.

Onze werkzaamheden

 

-Een tijdelijke invulling of ondersteuning,

-Het professionaliseren van organisaties en afdelingen

-Inventarisatie- en beoordelingstrajecten (scanning)

-Inkoop- en inkoopmanagement

-(Re-)organisatie en/of fusie trajecten

-Projectmanagement

-Advies