LRBW Facility Management |LRBW Zorg |LRBW Gemeenten |LRBW Wooncorporaties
Logo LRBW

Technisch Management

Voor LRBW Facility Management is technisch management, standaard, een inhoudelijke kennisvoorwaarde. Een vereiste!

Techniek en Technisch management zit namelijk in ons bloed. “Wij zijn ermee verstrengeld, wij zijn ermee opgegroeid”.

 

Met díe vakinhoudelijke kennis, ervaring en opleiding onderscheiden wij ons ruimschoots van anderen!

Want of het nu gaat over:

·         Facility Management,

·         Vastgoed, renovatie, (her-)huisvesting, (her-)inrichting en verhuizing(en),

·         Inkoop en aanbesteding,

·         Kwaliteit en veiligheidszorg

·         ARBO/BHV

·         Trajectbegeleiding en uitvoering voor, tijdens of na een organisatie wijziging of fusie,

·         Inventarisatie- en beoordelingstrajecten (scanning) van organisatie en afdelingen,

·         Opzetten of professionaliseren van efficiënt en low-cost opererende organisaties en afdelingen,

·         Leiding geven aan technische afdelingen, of het terugschalen ervan,

·         Projectleiding,

·         Advies

 

Techniek loopt -overal-, als een belangrijke rode draad door de volledige breedte van ons vakgebied Facility Management.

 

Ø  Werktuigbouwkunde en werktuigbouwkundige installaties

Ø  Bouwtechniek en bouwtechnische aspecten

Ø  Elektrotechniek

Ø  Installatietechniek

Ø  ICT, data en telecommunicatie

 

Allen zijn belangrijk bepalende factoren en invloeden op het maken van uw (financiële) beslissingen en omstandigheden.

Beslissingen die, naar onze mening, alleen kunnen worden genomen op volledig zicht en inzicht op een gehele situatie.

 

En voor deze gehele situatie geldt: “Men kan alleen oordelen, als men ook echt kán beoordelen”

 

Hiervoor wordt LRBW Facility Management direct door organisaties benaderd of, door onze brede vakinhoudelijke expertise en praktische ervaring binnen inkoop en inkoopmanagement, door “intermediairs” ingezet.

 

Wij zijn landelijk actief met het (tijdelijk) ondersteunen, initiëren, het opzetten of professionaliseren afdelingen.

Wij doen dit onder o.a. in de gezondheidszorg, bij woningcorporaties, gemeenten, het onderwijs en het bedrijfsleven.

Diagram