LRBW Facility Management |LRBW Zorg |LRBW Gemeenten |LRBW Wooncorporaties
Logo LRBW
Parkmanagement

Uitstraling en onderlinge communicatie op bedrijventerreinen is van groot belang!
Maar het in praktijk brengen van deze samenwerking is echter niet vanzelfsprekend!

Wat wij doen:
-Centraal organiseren en sturing geven aan ontwikkeling en inrichting.
-Coördinatie en het centraal maken van afspraken tussen belanghebbende partijen.
-Coördinatie van een gezamenlijke benutting tot gelijksoortige facilitaire diensten, middelen en services.
-Coördinatie, beoordeling en nazorg van centraal (af te sluiten) inkoop contracten en kortingen bedingen.
-Projectmanagement t.a.v. facilitair, vastgoed, (her)huisvesting en herinrichting.
-Centrale helpdesk en “vraagbaak” voor bedrijven of terrein.

De voordelen:
-Positieve uitstraling (van bedrijven en terrein), die een meerwaarde creëert voor de gronden.
-Betere verstandhouding en verbetering tot onderling overleg met collega-bedrijven en belanghebbenden.
-Kostenverlagende werking door gemeenschappelijk contracten mogelijkheid.
-Uitbouw van diensten die een kleiner bedrijf niet alleen kan organiseren
-Uitgebreide marktkennis van het zeer divers en breed vakgebied Facility Management.
-Een zeer uitgebreid netwerk van professionele en gekwalificeerde toeleveranciers.

Parkmanagement is een instrument van LRBW Facility Management om kwaliteit door kennis en ervaring bedrijventerreinen op peil te brengen en te houden!     

Dat is onze toegevoegde waarde!
Diagram