LRBW Facility Management |LRBW Zorg |LRBW Gemeenten |LRBW Wooncorporaties
Logo LRBW

(Re-)organisatie / Fusie

Naast het feit dat de impact van een reorganisatie of fusie, op werknemers erg groot is en vaak de nodige weerstand oproept, heeft het vaak ook grote invloed op de gehele interne organisatie en bedrijfsvoering.

 

LRBW Facility Management begeleidt organisaties bij een (voorgenomen) reorganisatie, fusie, of verandertraject.

Met name op het gebied van:

·         Inventarisatie en beoordelingstrajecten

·         Facility Management,

·         Klant en Service Management,

·         Inkoop (en beleid),

·         Kwaliteit Management en Veiligheidszorg,

·         Technische diensten (en het “terugschalen” ervan)

·         Vastgoed en Huisvesting,

 

En doen wij in onder andere de gezondheidszorg, woningcorporaties, gemeenten, onderwijs en het bedrijfsleven.

 

Door onze brede inhoudelijke expertise en praktische ervaring, hebben wij zicht en inzicht in de diverse aspecten van een fusie- of reorganisatie traject en kunnen hierdoor gericht en nauwgezet anticiperen.

 

Wij scheiden zin van onzin, inventariseren, vergelijken en beoordelen interne organisaties en bedrijfsvoeringen.

Dit doen wij o.a. op:

o    afdeling en functies

o    taak-rol en verantwoordelijkheden

o    efficiëntie, effectiviteit, functionaliteit

o    kennis, ervaring en opleidingen

o    kosten en uitgavenpatronen,

o    processen en procedures,

o    vastgoed en (her)huisvesting (bezetting en benutting)

 

Wij zijn in staat om helder, concreet en onderbouwd een verandering- of reorganisatieplan op te stellen, te begeleiden, of uit te voeren. En bekend om te gaan met de weerstand die een reorganisatie of fusie met zich mee kan brengen.

 

Wij sturen op resultaat, met vakinhoudelijke expertise, doelgericht en in nauw overleg met de opdrachtgever.
LRBW Facility Management is landelijk actief met het ondersteunen van interne organisaties en bedrijfsvoeringen.

Diagram