LRBW Facility Management |LRBW Zorg |LRBW Gemeenten |LRBW Wooncorporaties
Logo LRBW

Kwaliteitzorg

LRBW Facility Management is gericht op kwaliteitzorg en het doorvoeren van verbeteringen wat zal moeten leiden naar een betere interne organisatie, efficiëntere bedrijfsvoering en vermindering tot kosten en uitgaven.

 

Hiervoor wordt LRBW Facility Management direct door organisaties benaderd of, door onze brede vakinhoudelijke expertise en praktische ervaring op interne organisatie en bedrijfsvoering, door “intermediairs” ingezet.

 

Dat doen we enerzijds omdat LRBW Facility Management zelf de brede vakinhoudelijke expertise in huis heeft, anderzijds omdat onze werkwijze gericht is op onze uitgebreide kennis en ervaring van interne organisatie en bedrijfsvoering.

 

Dit doen wij onder o.a. in de gezondheidszorg, bij woningcorporaties, gemeenten, onderwijs en het bedrijfsleven.

En zijn landelijk actief met het (tijdelijk) ondersteunen, het opzetten of professionaliseren van organisaties en afdelingen.

 

Onze aandachtgebieden binnen kwaliteitszorg zijn o.a.:

§  Klant- en klachtenmanagement:

-inventariseren en beoordelen van klant- klacht- en service desks

-opzetten, initiëren en begeleiden van klant- klacht- en service desks

-opstellen van taak- en verantwoordelijkheden

-inzichtelijk maken of opstellen van processen, procedures en werkomschrijvingen

-opstellen van communicatieplannen

-begeleiden van medewerkers en/of organisatie

§  Inkoop, w.o.:

-Inkoop, management, beleid, leverancier- en contractmanagement, etc.

 (taak- en verantwoordelijkheden, processen, procedures en werkomschrijvingen)

§  Facilitair, w.o.:

               -beleid, kwaliteitsplannen, bedrijfhulpverlening, crisiscommunicatieplannen, documentenbeheer,

-camerabeveiliging, communicatie, RIE, etc.

 (taak- en verantwoordelijkheden, processen, procedures en werkomschrijvingen)

§  Vastgoed, huisvesting en verhuizing, w.o.:

- MJOP, verbouw, renovatie, storingen, calamiteiten, etc.

(taak- en verantwoordelijkheden, processen, procedures en werkomschrijvingen)

§  Projectmanagement, w.o.:

-projectmanagement, financieel controlling en beheer, etc.

 (taak- en verantwoordelijkheden, processen, procedures en werkomschrijvingen)

 

Onze toegevoegde waarde is niet alleen kostenreductie voor uw organisatie, maar ook duidelijkheid, transparantie, effectiviteit en werkbaarheid tot een professioneel, kwalitatief en efficiënt low-cost opererende organisatie.

 

Belangstelling gewekt?

Laat u verder informeren over onze mogelijkheden en neem hiervoor contact op

Diagram