LRBW Facility Management |LRBW Zorg |LRBW Gemeenten |LRBW Wooncorporaties
Logo LRBW

Vastgoed / Huisvesting / Verhuizing

 

Verbouw, renovatie en verhuizing, …….eindelijk een ruimte om goed te kunnen werken…………….

Dit kunnen plezierige vooruitzichten zijn, maar vormt vaak een grote belasting voor een organisatie die ermee te maken krijgt.

Hoe en de wijze waarop dit plaatsvind, bepaald het gezicht van uw organisatie naar binnen én naar buiten.

 

LRBW Facility en Projectmanagement kan hierbij uw toegevoegde waarde betekenen. Het is ons werk, onze passie, onze expertise!


Vanuit onze brede vakinhoudelijke kennis, ervaring en achtergrond in het leiden van projecten op organisatie, inkoop en techniek

Ervaren in het leiden van brede en veelzijdig inhoudelijke projecten binnen kantoor, productie, machine en procesomgevingen


Wij sturen op resultaat, leiden projecten met vakinhoudelijke expertise, doelgericht en in nauw overleg met onze opdrachtgever.

Hiervoorworden wij direct door onze opdrachtgevers benaderd of, door onze kennis en ervaring, door “intermediairs” ingezet.


Onze expertise:

  • Project inventarisatie en voorbereiding
  • Plan van Aanpak en projectorganisatie (in en extern)
  • Verbouw, renovatie en activiteitenplan. Verhuis, inrichting, kwaliteit en opleveringsplan
  • Inkoop, aanbesteding en projectcontrolling
  • Informatie en communicatie (in en extern)
  • Projectleiding, projectoplevering, projectoverdracht en project evaluatie

LRBW Facilty en Projectmanagement

Door kennis en (internationale) ervaring, zowel in breedte als diepte, een veelzijdig en breed vakinhoudelijk specialist.

Diagram