LRBW Facility Management |LRBW Zorg |LRBW Gemeenten |LRBW Wooncorporaties
Logo LRBW

Advies


Directies, management en afdelingen hebben vaak de behoefte aan een eerlijk en onafhankelijk klankbord.

Een klankbord om hun visie te toetsen, of gewoon voor het stellen van een vraag, het voorleggen van een probleem, of gewoon voor een advies. Een klankbord dat inhoudelijk wéét waarover wordt gesproken en die weet wát wordt bedoeld.


Dit kan o.a. bij:

§  problemen, of (belangrijke) wijzigingen binnen een organisatie, of afdeling

§  een belangrijk voorgenomen fusie of (re)organisatie veranderingstraject, of zelfs tijdens, of na de verandering

§  het willen opzetten, structuren of professionaliseren van een organisatie, of afdelingen

§  het willen gaan uitvoeren van een project, of zelfs tijdens lopende projecten, of nazorg

§  een “toevoeging of terugschaling” van een interne organisatie of bedrijfsvoering, afdeling, of personeel

§  bij een voorgenomen inventarisatie van afdeling op functionaliteit en efficiëntie, kosten en kwaliteit

 

Hiervoor wordt LRBW Facility Management regelmatig, door directies, management, afdelingen én “intermediairs” benaderd. Om onze kennis en praktisch ervaring van interne organisatie, omstandigheden en bedrijfsvoering te delen.

 

Dat kunnen we alleen doen omdat we enerzijds zelf een brede vakinhoudelijke expertise in huis hebben, anderzijds omdat onze werkwijzen altijd gericht zijn op juist die échte kennis, ervaring, beleving en bepalende omstandigheden.

 

De mens is de organisatie, de organisatie is de mens. En communiceren is mensenwerk!

Diagram